Kuşlarda Dışkı Analizi…

Bir kuş hastalandığı zaman, sırtı üstüne yatırılmış olarak ele alınır ve karnı üzerine üflenir; siyahımsı lekeler görülürse karaciğerde bir sorun bulunduğuna delildir.
Karnı menekşe renginde ise, bu durum sindirim bozukluğunu gösterir. Karnı üzerinde serpilmiş vaziyette kırmızı damarlar görülürse, bu da soğuk algınlığını gösterir.

Şu halde sevilen bir kuşu kaybetmemek için onun, bütün imkanlarla hasta olmamasını sağlamak lazımdır.

Acaba neden ve ne ile hastalanıyorlar? Burada gözden geçireceğimiz, çeşitli beş sebebin, bunda etkisi olduğunu bilmek lazımdır, onlar da şunlardır :

l – Beslenme rejimi,
2 – Tüy değişimi,
3 – Soğuk,
4 – Yaşlılık,
5 – Asalaklar.

Kuş dışkısının dikkatli kontrolü bir çok hastalığın teşhisinde faydalıdır.Titiz bir kontrol sonucu bir sıra problem daha başlangıç evresinde tanımlanabilir.Dr. Scope, çeşitli kroki ve fotoğraflar ile, makalesinde bu tanımlamaların, nasıl yapılacağını ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.Dışkıdaki değişiklerin daha kolay anlaşılabilmesi için, kuş anatomisindeki sindirim ve üriner sistemlerinin, ve özelliklerinin tanınması gereklidir.Bir çok kuş türünün, yemek borularının sonunda, kursak olarak tanımlanan, torba şeklindeki yem deposu bulunmaktadır.Yutulan yemler burada, sadece ıslatılarak yumuşatılmaktadır.Besinler buradan iki bölümden oluşan, kuş midesinin salgı bölümüne geçerler.Salgı midesinde besinlere gerekli salgılar (Tuzruhu,Pepsin vs.) eklenip ,oluşan lapa Taşlık olarak tanımlanan ikinci bölüme iletilir.Güçlü kaslardan oluşan bu bölümde, besinler küçük taş parçaları yardımı ile iyice öğütülüp mideden ince bağırsağın birinci bölümüne ulaşırlar.Bu bölümde yağlar ve Nişastanın sindirimi için çok önemli olan, Pankreas salgısı besinlere katılır.Kuş bağırsağı oldukça kısa olduğundan, besinlerin geçiş süreci de oldukça kısadır.Bağırsağın sonunda, idrar ve cinsel organ kanalları, makatta birleşir.Bu birleşmenin sonucu olarak, kuşlarda diğer hayvanlar gibi, idrar ve dışkı atımını ayrı yollardan değil, sadece makattan gerçekleşmektedir.Belirtilmesi gereken diğer önemli bir ayrıntı ise,kuşların idrar keselerinin olmayışıdır.Bunun sonucu olarak kuşlar, idrarlarını, konsantre idrar asidi (üre) olarak bırakırlar.Sonuç olarak kuş dışkısı, aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır :

Dışkı :kahverengimsi-yeşilimsi ,uzun ve orta kıvamda kitle.

İdrar :

1.İdrar asidi Kristalleri(üre):beyaz veya sarı beyaz 
2.İdrar sıvısı :renksiz ,şeffaf sıvı.

Dışkıların miktarı ,rengi ve niteliği, çeşitli etkenlerden dolayı değişebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Bölümü

Widgetised alanı

Bu alana bir şeyler eklmek için Görnüm > Bileşenler kısmından bottom 1 sütununa bir şeyler koyunuz.

Widgetised alanı

Bu alana bir şeyler eklmek için Görnüm > Bileşenler kısmından bottom 2 sütununa bir şeyler koyunuz.

Widgetised alanı

Bu alana bir şeyler eklmek için Görnüm > Bileşenler kısmından bottom 3 sütununa bir şeyler koyunuz.

Widgetised alanı

Bu alana bir şeyler eklmek için Görnüm > Bileşenler kısmından bottom 4 sütununa bir şeyler koyunuz.